2019.a.1.septembri seisuga õpib Laupa Põhikoolis 125 õpilast.

1.klass  15 õpilast, klassijuhataja Kaja Öebius

2.klass  13 õpilast, klassijuhataja Ülle Kaarus

3.klass  12 õpilast, klassijuhataja Pille Ellandi

4.klass  15 õpilast, klassijuhataja Külli Piirits

5.klass  14 õpilast, klassijuhataja Mairi Anvelt

6.klass  16 õpilast, klassijuhataja Riina Rätsepsoo

7.klass  14 õpilast, klassijuhataja Keerli Rhede

8.klass   9 õpilast, klassijuhataja Anneli Paas

9.klass  17 õpilast, klassijuhataja Tiina Pärn