2022.a.1.septembri seisuga õpib Laupa Põhikoolis 116 õpilast.

1.klass  15 õpilast, klassijuhataja Marika Niine

2.klass  13 õpilast, klassijuhataja Pille Ellandi

3.klass  9 õpilast, klassijuhataja Külli Piirits

4.klass  15 õpilast, klassijuhataja Kaja Öebius

5.klass  12 õpilast, klassijuhataja Helmut Bachman

6.klass  10 õpilast, klassijuhataja Deivi Šadeiko

7.klass  15 õpilast, klassijuhataja Kairi Kärner

8.klass  13 õpilast, klassijuhataja Annely Pruel

4.klass   14 õpilast, klassijuhataja Riina Rätsepsoo