2021.a.19.novembri seisuga õpib Laupa Põhikoolis 116 õpilast.

1.klass  13 õpilast, klassijuhataja Pille Ellandi

2.klass  8 õpilast, klassijuhataja Külli Piirits

3.klass  14 õpilast, klassijuhataja Kaja Öebius

4.klass  12 õpilast, klassijuhataja Mariann Villems

5.klass  10 õpilast, klassijuhataja Deivi Šadeiko

6.klass  16 õpilast, klassijuhataja Kairi Kärner

7.klass  13 õpilast, klassijuhataja Mairi Anvelt

8.klass  15 õpilast, klassijuhataja Riina Rätsepsoo

4.klass   14 õpilast, klassijuhataja Kerli Rhede