2020.a.1.septembri seisuga õpib Laupa Põhikoolis 119 õpilast.

1.klass  8 õpilast, klassijuhataja Külli Piirits

2.klass  13 õpilast, klassijuhataja Kaja Öebius

3.klass  12 õpilast, klassijuhatajaÜlle Kaarus

4.klass  10 õpilast, klassijuhataja Pille Ellandi

5.klass  16 õpilast, klassijuhataja Kairi Kärner

6.klass  13 õpilast, klassijuhataja Mairi Anvelt

7.klass  17 õpilast, klassijuhataja Riina Rätsepsoo

8.klass   14 õpilast, klassijuhataja Kerli Rhede

9.klass  10 õpilast, klassijuhataja Anneli Paas