2023.a.1.septembri seisuga õpib Laupa Põhikoolis 107 õpilast.

1.klass  10 õpilast, klassijuhataja Külli Piirits

2.klass  11 õpilast, klassijuhataja Marika Niine

3.klass  11 õpilast, klassijuhataja Pille Ellandi

4.klass  7 õpilast, klassijuhataja Piia Kuldpärg

5.klass  16 õpilast, klassijuhataja Kaja Öebius

6.klass  11 õpilast, klassijuhataja Helmut Bachman

7.klass  10 õpilast, klassijuhataja Deivi Šadeiko

8.klass  14 õpilast, klassijuhataja Kairi Kärner

9.klass   12 õpilast, klassijuhataja Annely Pruel

esimese kooliastme väikeklass 2 õpilast klassijuhataja Eneken Savi