Новости

Teatritegevused 10. ноября


Miksteatri etendus "Võti" programmi Teater maale raames oli 31.oktoobril.

1-6.klassile mõeldud etenduses oli peaosaline viieaastane Säde, kes oli jäänud paariks tunniks üksi koju – kuniks ema ja isa teatris on.

NAKS festivali raames toimus Laupa koolis 4.novembril kaks töötuba. Hääleimprovisatsion noortele (Aita Vaher): kõne ja artikulatsiooni aktiviseerimine läbi mängu ja praktiliste harjutuste; aktiviseerida eesti keele häälikud – helitud, helilised konsonandid ja vokaalid; rütmiseerida silbid; moodustada silbikeelseid sõnu ja lauseid; õppida kuulama häälemeloodiat, jne.

Teatritund "Lastele keelatud" (Teater Vanemuine). Teatritunnis tutvustati teatributafooriat: millised on lavasigaretid ja lavarelvad, samuti õpiti lavavõitluse elemente ning tehti haavagrimmi abil sinikaid ja arme.

 

Miksteatri etendus "Võti" programmi Teater maale raames oli 31.oktoobril.

1-6.klassile mõeldud etenduses oli peaosaline viieaastane Säde, kes oli jäänud paariks tunniks üksi koju – kuniks ema ja isa teatris on.

NAKS festivali raames toimus Laupa koolis 4.novembril kaks töötuba. Hääleimprovisatsion noortele (Aita Vaher): kõne ja artikulatsiooni aktiviseerimine läbi mängu ja praktiliste harjutuste; aktiviseerida eesti keele häälikud – helitud, helilised konsonandid ja vokaalid; rütmiseerida silbid; moodustada silbikeelseid sõnu ja lauseid; õppida kuulama häälemeloodiat, jne.

Teatritund "Lastele keelatud" (Teater Vanemuine). Teatritunnis tutvustati teatributafooriat: millised on lavasigaretid ja lavarelvad, samuti õpiti lavavõitluse elemente ning tehti haavagrimmi abil sinikaid ja arme.