Uudised

Meie direktor 16. veebruar Riina


Laupa kooli direktorit Kaarel Aluoja tunnustati Eesti Vabariigi sünnipäeva eel maakonna kõrgeima
autasuga - Järvamaa vapimärgiga.


Ise arvas ta asjast järgmist: «Seda aumärki võtan ma nii: see on tunnustus Laupa kooliperele –
õpilastele ja töötajatele, loomulikult ka lastevanematele. Samas kindlasti tunnustus kogu
haridusvaldkonnale – mis on ka aja märk ja väga päevakajaline teema.»

Laupa kooli direktorit Kaarel Aluoja tunnustati Eesti Vabariigi sünnipäeva eel maakonna kõrgeima
autasuga - Järvamaa vapimärgiga.


Ise arvas ta asjast järgmist: «Seda aumärki võtan ma nii: see on tunnustus Laupa kooliperele –
õpilastele ja töötajatele, loomulikult ka lastevanematele. Samas kindlasti tunnustus kogu
haridusvaldkonnale – mis on ka aja märk ja väga päevakajaline teema.»