Ajaloopäeval meenutati kooli vilistlast

Koolivaheaja esimesel päeval, 22. oktoobril, oleks kooli vilistlane, Eesti rahva tänumedali omanik Harald Nugiseks (22.10.1921-02.01.2014) saanud 95 aastaseks.

Ajendatuna sellest tähtpäevast lõpetasime esimese õppeveerandi koolis ajaloopäevaga, mille teemaks oli Eesti Vabariigi tekkimine ja kujunemine ning ülevaade Nugiseksi eluteest ning panusest isamaa hoidmisel.

Õpetaja Tiina Pärna juhendamisel õpilaste esitatud sõnaline kompositsioon «Vabadus on valik, vabadus on vastutus, vabadus on kohustus» sidus ühtseks tervikuks nii Eesti riigi arengu kui Harald Nugiseksi elutee.

Ettekandega «Laupa kooli poiss Harald Nugiseks» esines 9. klassi õpilane Tõnu Koskor. Nugiseksi sõjamehe teest ja tema osast Tori sõjameeste kiriku taastamisel rääkis külalisena Kuno Raude.

Külalisi oli meil sel päeval majas palju: 60 inimest Eesti Vabadusvõitlejate Ühendusest, Eesti Leegioni Veteranide maakondlikest klubidest, Eesti Represseeritute Abistamise Fondist, Noorte Kotkaste organisatsiooni esindajad, kaitseliitlase jt. olid tulnud Laupale , et osa võtta Harald Nugiseksi mälestuspäevast ja talle koolimajja paigaldatud büsti avamisest.

Harald Nugiseksi büsti autor on skulptor Mare Mikof. Raha kuju valmistamiseks – 9000 eurot – laekus põhiliselt üksikisikute ja organisatsioonide annetustest. Aitäh annetajaile!

harald

Õpilased ütlesid EI kiusamisele!

19. oktoobril külastasid meie kooli 3.-9. klassi õpilasi Helen Adamson, Margus Vaher ja Margus Lamp. Muusikud algatasid 2014. aastal koolikiusamise vastase kampaania „Ei kiusamisele“ ning on praeguseks andnud Eestimaa koolides üle 100 loengu ning jõudnud ca 9000 õpilaseni. Esinejad rääkisid õpilastega oma koolikiusamise lugudest ja enda kooliajast, näidati mõtlemapanevaid videosid ning loomulikult mängiti ka pilli ja lauldi.

Loengu lõpuks andsid kõik lubaduse, et nad ei kiusa mitte kedagi. 

kius

Robotid pakuvad põnevust

Sellest õppeaastast alustas meil koolis tööd kaks robootikaringi: õpetaja Külli Piirits algklasside õpilastega ja Janek Marrandi vanemate õpilastega.

Huvi roboteid kokku seada ja nende tegevusi  juhtida on õpilastel suur ning ringide täituvusega muret polnud.

Raha koolile roboteid soetada – 3016 eurot, millele lisandus üle 1000 euro kooli omaosalust – saime Hariduse Infotehnoloogia sihtasutuselt (HITSA). Peale WeDo ja EV3 robotite saime selle raha eest koolile veel 3D printeri.

Esimese kooliveerandi viimasel kolmapäeval osalesid Ranet Hulko, Ragnar Kuurmaa, Joosep Laagemann ja Mattis Pesti koos juhendajaga Türi põhikoolis toimunud robotite konstrueerimise õpitoas «Robot teeb rohkem kui 10 inimest», mis toimus HITSA ProgeTiigri programmi toetusel.

rsz robootika

Laupat külastas kotitäis madusid

Õppeveerandi viimasel nädalal külastas taas kord meie kooli roomajate kasvataja ja loomaajakirjade väljaandja Toomas Pranstibel, mees, kel on kodus mitukümmend meetrit madusid. Kui täpsem olla, siis 20 madu, lisaks sisalikud, väikesed laululinnud, närilised, ämblikud, koer ja kass.

Kaasa toodud kuningmaod, sisalikud jt. roomajad aitasid kindlasti äratada huvi ja maandada hirmu roomajate vastu.

rsz maod

Hõimupäev

17. oktoobril tähistasime kogu kooliga hõimupäeva. Iga klass oli ette valmistanud tutvustuse ühe hõimu kohta. Esineti laulude ja tantsudega, tehti ettekandeid, näidati videosid ning ei puudunud ka näidend ühe hõimurahva muinasjutust.

rsz hõim


Laupa Põhikool