2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) sügisvaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
2) talvevaheaeg 22. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
3) kevadvaheaeg 17. märts 2018. a kuni 25. märts 2018. a;
4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 6. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.


  

 Aineõpetajate konsultatsioonide ajad 2017/2018 õppeaastal 

 

Aineõpetajate konsultatsioonide ajad 

Õpetaja

Aeg

Pille Ellandi (1.klass, eesti k 6.kl.)

Ülle Kaarus (4.kl., loodusõp. 5.kl. kirjandus 6.kl., kunst 8.kl.)

 

Terje Põvvat (looduasined 6.-9.kl.)

Virve Kaljula (muusika 1.-9.kl.)

Külli Piirits (2.kl., informaatika 3.kl.)

Hillar Varind (füüsika 8.-9.kl.)

Anne Martis (matemaatika 6.-9.kl., informaatika 7.kl.)

Kaja Öebius (3.kl., matemaatika 5.kl.)

Anneli Paas (ajalugu5.kl., inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus 6.kl., kunst 5. 6., 7., 9.kl. karjääriõpetus, käsitöö 4.-9.kl.)

Tiina Pärn (ajalugu  ja vene keel 6.-9.kl., ühiskonnaõpetus 9.kl.)

Riina Rätsepsoo (inglise keel 3.-9.kl.)

Peeter Sergejev (töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.-9.kl.)

Maie Piip (LÕK 6, 7, 9)

Sirje Kaitsa (keh.kasv. 3.-9.kl)

Tiiu Sadam (logopeed)  E 8.15-9.oo lapsevanematele

 

 

 

Tasemetööd 2017/2018 õppeaastal

  • 3. klassi tasemetööd 
  • eesti keeles - 24. mai 2018. a; 

  • matemaatikas - 29. mai 2018. a.

  •  6. klassi tasemetööd (elektroonilised):

  • eesti keeles  - 16. mai 2018. a;

  • matemaatikas - 22. mai 2017. a;

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2017/2018 õppeaastal

  • eesti keel – 1. juuni 2017. a;
  • matemaatika – 8. juuni 2017. a; 
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 13. juuni 2017. a;

 


Laupa Põhikool
Test