2016/2017. õppeaasta koolivaheajad

2016/2017. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
2) talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
3) kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.


  

 Aineõpetajate konsultatsioonide ajad 2016/2017 õppeaastal 

 

Aineõpetajate konsultatsioonide ajad 

Õpetaja

Aeg

Pille Ellandi

 E 7.t.

Ülle Kaarus

 K 6.t

Mairi Anvelt

 T 8.t.

Virve Kaljula

 K 8.t.

Külli Piirits

 E 5.t.

Hillar Varind 

 Kokkuleppel T

Anne Martis

 K6.t.

Kaja Öebius

 E 7.t.

Anneli Paas

 T 7.t.

Tiina Pärn

 R 7.t.

Riina Rätsepsoo

 K 6.t.

Peeter Sergejev

 E 6.t.

Gea Ennist

 K6.t.

Maie Piip

 T 7.t.

Sirje Kaitsa  E 6.t.

 

 

 

Tasemetööd 2016/2017 õppeaastal

 3. klassi tasemetööd
1)eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
2)matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

 

 6. klassi tasemetööd
1)eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
2)matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
3)ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

 

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1)eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
2)matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
3)valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 13. juuni 2017. a.

 


Laupa Põhikool
Test