9.10

2.tund     9.15-10.00

3.tund     10.10-10.55

4.tund     11.15-12.00

5.tund     12.15.-12.55

6.tund     13.00-13.45

7.tund     13.55-14.40

8.tund     14.45-15.20

 

Peale ainetundide lõppu on 1.-4. klasside õpilastele pikapäeva rühmad (PP) kuni kella 15.20ni. 

1.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       
7.        
8.        

 

2.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

       

2.

       
3.          

4.

       

5.

       

6.

       
7.          
8.          

 

3.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

 Keh.kasvatus  Eesti keel  Matemaatika  Inglise keel  Muusika
2.

Eesti keel

Matemaatika  Keh.kasvatus  Matemaatika  Matemaatika

3.

Eesti keel  Loodusõpetus  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel

4.

 Matemaatika Inglise keel  Eesti keel  Loodusõpeus  Kunst/käsitöö

5.

 Kunst/kästöö

Õpiabi/PP õp. Heili

Muusika  Rütmika Kunst/käsitöö

6.

Informaatika  PP õp. Heili  Õpiabi/mud.koor KLassjuh.tund Inglise keel
7.  PPõp.Külli PP õp. Kaja PP õp. Pille PP õp. Heili PP õp. Ülle
8. PP õp. Külli  PP õp. Kaja õp. Pille PP Heili PP õp. Ülle

     

 

4.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

 Eesti keel  Käsitöö/tehnol.  Eesti keel  Eesti keel  Inglise keel

2.

Inglise keel    Käsitöö/tehnol. Inglise keel  Eesti keel  Eesti keel 

3.

Matemaatika   Eesti keel Matemaatika  Muusika   Muusika

4.

Keh.kasvatus Matemaatika  Keh. kasvatus  Matemaatika  Matemaatika 

5.

Loodusõpetus  Kunst  Loodusõpetus  Kunst  Keh.kasv. 

6.

 PP õp. Kaja

PP õp. Heili/ Õa

PP õp. Pille /õpiabi Klassijuh.t. PP õp. Ülle 
7.  PP õp. Külli Rahvatants  PP õp. Pille  PP õp. Heili  PP õp. Ülle 
8. PP õp. Külli  PP õp. Kaja  PP õp. Pille  PP õp. Heili  PP õp. Ülle 

 

5.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Matemaatika Eesti keel Käsitöö/tehnol.  Ajalugu Matemaatika

2.

Keh.kasv. 

Inglise keel  Käsitöö/tehnol. Muusika  Eesti keel

3.

Keh.kasv.  Kirjandus  Keh.kasv. Inimeseõpetus  Loodusõpetus

4.

Inglise keel Matemaatika  Eesti keel  Inglise keel  Muusika 

5.

Ajalugu  Eesti keel  Matemaatika  Matemaatika  Kirjandus 

6.

Loodusõpetus    Inglise keel  Klassijuh.t.

7.

Kirjandus 

8.

 

 

6.klass
 
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1.  Inglise keel Ajalugu  Loodusõpetus  Matemaatika   Kirjandus
2. Kirjandus  Eesti keel  Eesti keel  Muusika  Muusika 
3. Matemaatika  Inglise keel  Inglise keel  Ajalugu  Matemaatika 
4. Vene keel  Vene keel  Matemaatika  Loodusõpetus  Inglise keel 
5. Keh.kasv./Tehnol. Matemaatika  Käsitöö/Keh.k.  Vene keel  Eesti keel 
6. Keh.kasv./Tehnol.  INimeseõpetus  Käsitöö/Keh.k.   Klassijuh.t.   
7. Ühiskonnaõpetus       
8.       Vene keel   


7.klass
 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

 Ajalugu

 Matemaatika  Matemaatika  Loodusõpetus  Matemaatika

2.

Matemaatika 

Eesti keel  Eesti keel  Vene keel  Inglise keel 

3.

Inglise keel 

Inimeseõpetus  Muusika  Inglise keel  Loodusõpetus 

4.

Kunst 

Käsitöö/Tehnol. Inglise keel  Matemaatika  Kirjandus 

5.

Keh.kasv.(T)/-

Käsitöö/Tehnol. -/Keh.kasv.(P)  Kirjandus  Geograafia 

6.

Keh.kasv (T)/-

 Ajalugu  -/Keh.kasv. (P) Klassijuh.t.   

7.

Vene keel 

   Bioloogia Informaatika 

8.

Vene keel 

     

 


8.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

 Matemaatika  Füüsika  Eesti keel  Vene keel  Geograafia

2.

Vene keel  Matemaatika  Keemia  Keemia  Bioloogia 

3.

Ajalugu  Ajalugu  Käsitöö/Tehnoloogia  Füüsika  Kirjandus 

4.

Kunst  Eesti keel  Käsitöö/Tehnoloogia  Kirjandus  Matemaatika 

5.

Inglise keel 

Vene keel  Geograafia  Inglise keel  Inglise keel 

6.

Inimeseõpetus  Matemaatika  Bioloogia  KLassijuh.t.  Muusika 

7.

Keh.kasv.(T)/-    -/Keh.kasv.(P)   

8.

Keh.kasv. (T)/-   -/Keh.kasv. (P)   

 

9.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

 Käsitöö/Tehnol.  Inglise keel  Inglise keel  Muusika Kirjandus 

2.

Käsitöö/Tehnol.

Vene keel  Matemaatika  Füüsika  Matemaatika 

3.

Kunst 

Füüsika  Keemia  Keemia  Inglise keel 

4.

Matemaatika  Matemaatika  Geograafia  Ühisk.õp. Bioloogia 

5.

Vene keel  Eesti keel  Eesti keel  Bioloogia  Matemaatika 

6.

Ajalugu    Kirjandus  Klassijuh.t.  Geograafia 

7.

Keh.kasv. (T)/-  Ajalugu  -/Keh.kasv.(P)  Vene keel   

8.

Keh.kasv.(T) /- Ühisk.õp.  -/Keh.kasv.(P)    

 

 1.klass LÕK

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

           
           
           
           
         

 

2.klass LÕK

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1. 

         
2.          

3.

         

4.

         

5.

         
6.          

 

 3. klass LÕK

 

  Esmaspäev

  Teisipäev

  Kolmapäev

  Neljapäev

  Reede

  1.

 Keh.kasv.  Eesti keel  Logopeed  Lugemine  Muusika

  2.

Eesti keel  Loodusõpetus  Keh.kasv.  Lugemine   

  3.

MAtemaatika  Matemaatika  Matemaatika  Lugemine 

  4.

Eesti keel  IN.õpetus  Matemaatika  Matemaatika  Kunst 

  5.

Kunst  Loodusõpetus  Muusika  Rütmika   Kunst 

  6.

Informaatika    Lugemine  KLassijuh.t.   

  7.

         

 

4.klass LÕK

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1. 

 Eesti keel  Käsitöö  Eesti keel  Lugemine  Eesti keel
2.   Käsitöö  Loodusõp.  Lugemine  Matemaatika 

3.

Matemaatika  Matemaatika.  Matemaatika  Muusika  Muusika 

4.

Keh.kasv.  Inimeseõp Keh.kasv.  Matemaatika  Inimeseõp. 

5.

Lugemine  Kunst   Eesti keel  Kunst  Keh.kasv. 
6. Lugemine  Loodusõp.    KLassijuh.t.   

 

5.klass LÕK

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

 Matemaatika  Eesti keel  Käsitöö  Matemaatika  Matemaatika

2.

Keh.kasv.  Loodusõpetus  Käsitöö  Inglise keel  Eesti keel 

3.

Keh.kasv. 
Matemaatika  Keh.kasv.  Inimeseõp.   

4.

Eesti keel   Eesti keel  Kodundus  Muusika 
5. Eesti keel  Kunst  Matemaatika  Kodundus  Loodusõpetus 
6.   Inglise keel  Eesti keel  Klassijuh.t.  Eesti keel 

7.

 Logopeediline abi      

 

6.klass LÕK 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

 Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel

2.

Matemaatika   Loodusõpetus   Kunst  Muusika 

3.

Loodusõp.  Matemaatika Matemaatika  Matemaatika  Matemaatika 

4.

Eesti keel   Eesti keel  Loodusõpetus  Kodundus   
5.

Keh.k(T)

Tehnol. (P) 

 Inglise keel

 Käsitöö (T)

Keh.k. (P)

Kodundus  Loodusõp. 

6.

 Kehl.k. (T) Tehnol. (P) Inimeseõpetus 

 Käsitöö (T)

Keh.kasv. (P)

KLassikuh.t.  Ajalugu 
7. Ühisk.õp.  

Käsitöö (T)

Keh.kasv. (P)

Inglise keel  

 

7.klass LÕK D

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1.
 Eesti keel     Eesti keel 
2. Eesti keel  Loodusõp.   Loodusõp.

 Inglise keel

Matemaatika 
3. Matemaatika    Muusika  MKOdundusatemaatika  Lugemine 
4. KUnst  Inimeseõp.  Matemaatika  Kodundus  INimeseõp. 
5. Lugemine  Loodusõp.  Keh.kasv.  KLassijuh.t.  Ajalugu 
6. Lugemine  Inglise keel  Keh.kasv.     
7. Ajalugu     
8.          

 

 

7.klass LÕK K

    Esmaspäev   Teisipäev   Kolmapäev   Neljapäev   Reede
  1.  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel
  2. Matemaatika  Loodusõp.  Eesti keel  Inglise keel  Matemaatika 
  3. Loodusõp.  Inimeseõp.  Muusika  Matemaatika 
  4. Kunst  Tehnoloogia  Loodusõp.  Kodundus  Loodusõp. 
  5.

Keh.k.  

Tehnoloogia  Matemaatika  Kodundus  Ajalugu 
  6. Keh.k.  Inglise keel    KLassijuh.t.   
  7. Ajalugu   Informaastika   
  8.         

 

8.klass LÕK

    Esmaspäev   Teisipäev   Kolmapäev   Neljapäev   Reede
  1.        
  2.        
  3.        
  4.        
  5.        
  6.        
  7.        
  8.

 

 
 

 

9.klass LÕK

    Esmaspäev   Teisipäev   Kolmapäev   Neljapäev   Reede
  1.

 Käsitöö

 Eesti keel    Muusika  
  2. Käsitöö     Eesti keel Matemaatika   Matemaatika
  3. Kunst  Loodusõp.  Matemaatika    Loodusõüp. 
  4. Matemaatika  Matemaatika    Loodusõp.  Eesti keel 
  5. Inglise keel  Loodusõpetus  Eesti keel  Eesti keel 
  6.     Eesti keel  Klassijuh.t.   Ajalugu
  7.  Keh.kasv.        
  8. Keh.kasv.      

Laupa Põhikool