TUNDIDE AJAD

1.tund     8.25-9.10

2.tund     9.15-10.00

3.tund     10.10-10.55

4.tund     11.15-12.00

5.tund     12.15.-12.55

6.tund     13.00-13.45

7.tund     13.55-14.40

8.tund     14.45-15.20

 

Peale ainetundide lõppu on 1.-4. klasside õpilastele pikapäeva rühmad (PP) kuni kella 15.20ni. 

1.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel

2.

Eesti keel  Keh.kasv.  Muusika  PP õp. Heili  Keh.kasv. 

3.

Kunst ja käsitöö Matemaatika  Matemaatika  Matemaatika  Matemaatika 

4.

Kunst ja käsitöö Loodusõpetus   Eesti keel Muusika  Loodusõpetus 

5.

 PP õp. Heili PP õp. Heili  Kunst ja käsitöö  PP õp. Heili  PP õp. Heili 

6.

Klassijuh.t. PPõp. Heili   PP õp.Heili

PP õp. Külli

PP õp. Heili

7. PP õp.Külli  PP õp.Pille  PP õp.Ülle PP õp. Kaja PP õp. Pille
8. PP õp. Külli  PP õp.Pille  PP õp.Ülle PP õp. Kaja PP õp. Pille

 

2.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Eesti keel  Eesti keel Eesti keel Matemaatika
Muusika

2.

Matemaatika Eesti keel Matemaatika Keh.kasv. Matemaatika
3. Kunst ja käsitöö Matemaatika Muusika Loodusõpetus Eesti keel

4.

Kunst ja käsitöö Loodus-ja inimesesõpetus

PP õp. Kaja

Eesti keel Eesti keel

5.

PP õp. Ülle Keh.kasv. Keh.Kasv/Ujumine Eesti keel Kunst ja käsitöö

6.

Klassijuh.t. PP õp. Pille Ujumine/PP õp. Heili PP õp. Kaja Mud.koor Õpiabi/PP õp. Ülle
7. PP õp. Külli PP õp. Pille PP õp. Ülle PP õp. Kaja PP õp. Pille
8. PP õp. Külli PP õp. Pille PP õp. Ülle PP õp. Kaja PP õp. Pille

 

3.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Inglise keel Eesti keel Muusika Muusika Eesti keel
2. Eesti keel Eesti keel Informaatika Eesti keel Matemaatika

3.

Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Inglise keel

4.

Matemaatika Inglise keel Matemaatika Loodusõpetus Rütmika

5.

Keh.kasv. Kunst ja käsitöö  Loodusõpetus
Tants/PP õp. Pille Kunst ja käsitöö

6.

Klassijuh.t. Tants/PP õp. Ülle Keh.kasv. Kunst jakäsitöö Mud.koor/PP Õp. Ülle
7. PP õp. Külli/ÕA PP õp. Pille/ÕA PP õp. Ülle PP õp. Kaja PP õp. Pille
8. PP õp. Külli PP õp. Pille PP õp. Ülle PP õp. Kaja PP õp. Pille

     

 

4.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Eesti keel Eesti keel Inglise keel Inglise keel Matemaatika

2.

Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel Kunst

3.

Matemaatika Eesti keel Keh.kasv.

Muusika

Muusika

4.

Keh.kasv. Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Kunst

5.

Matemaatika Inglise keel Käsitöö/Tehnol. Rahvatants Rütmika

6.

KLassijuh.t. Rahvatants Käsitöö/Tehnol. Õpiabi/PP õp. Kaja Õpiabi/ PP õp. Ülle/Mud.k.
7. PP õp. Külli PP õp. Pille PP õp. Ülle PP õp. Kaja PP õp. Pille
8. PP õp. Külli PP õp. Pille PP õp. Ülle PP õp. Kaja PP õp. Pille

 

5.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Loodusõpetus Käsitöö/ P- Eesti keel Kirjandus Matemaatika

2.

Inglise keel

Käsitöö / P- Inglise keel Matemaatika Muusika

3.

Keh.kasv. Inimeseõpetus matemaatika  Eesti keel Kirjandus

4.

Eesti keel Kirjandus Keh.kasv.  Loodusõpetus

 Inglise keel

5.

Matemaatika

Matemaatika

Keh.kasv. Inglise keel

 Kunst

6.

Klassijuh.t.

Ajalugu

Lastekoor/ÕA Ajalugu

7.

Lastek./Tehnol.

Muusika

8.

 -/Tehnol.

 

6.klass
 
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Keh.kasv T./ P- Matemaatika  Käsitöö/Keh.k.P Ajalugu Inglise keel
2.  Keh.kasv-T/ P-  Eesti keel Käsitöö/Keh.k.P Loodusõpetus Matemaatika
3.  Loodusõpetus Loodusõpetus Eesti keel Matemaatika Kunst
4.  Ajalugu Vene keel Ühiskonnaõp. Vene keel Eesti keel
5. Inglise keel Vene keel Matemaatika Muusika Matemaatika
6. Klassijuh.t. Inglise keel Lastekoor/õpiabi Kirjandus  Kirjandus
7. Vene keel    Lastekoor/tehnol.  Inglise keel  
8.      -/tehnol.    


7.klass
 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Keh.kasv. T/-P

 Inglise keel

T-/Keh.kasv.P

Kirjandus

Loodusõpetus

2.

Keh.kasv.T/P-

Matemaatika 

T-/Keh.kasv.P

Vene keel

Inglise keel

3.

 Vene keel

Vene keel

Inglise keel

Inglise keel

Matemaatika

4.

Käsitöö/tehnol.

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Muusika

5.

Käsitöö/tehnol.

Eesti keel

Eesti keel

Ajalugu

Kirjandus

6.

Klassijuh.t.

Geograafia

Lastekoor/ÕA

Bioloogia

 Inimeseõpetus

7.

 Loodusõpetus

Lastekoor

Kunst 

8.

 Ajalugu

 

 

Informaatika 

 


8.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Käsitöö/tehnol. Ajalugu  Eesti keel  Matemaatika Matemaatika

2.

Käsitöö/tehnol. Vene keel Kirjandus  Eesti keel Bioloogia

3.

Inimeseõpetus  Matemaatika Matemaatika Geograafia Keemia

4.

Geograafia  Füüsika Inglise keel Inglise keel kunst

5.

Vene keel

Füüsika Muusika  Keemia Inglise keel

6.

Klassijuh.t. Kirjandus Lastek./ÕA  Vene keel

7.

Keh.kasv T Bioloogia Lastek./Keh.kasv.P Ajalugu

8.

Keh.kasv T   Keh.kasv. P  

 

9.klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Vene keel Eesti keel  Matemaatika Keemia Käsitöö/-

2.

Ühiskonnaõp.

Füüsika Matemaatika  Matemaatika Käsitöö/-

3.

 Inglise keel

Füüsika Kunst Vene keel Kirjandus

4.

Matemaatika Bioloogia Eesti keel

Kirjandus

Keemia

5.

Bioloogia Ajalugu Inglise keel ÕAmat./- Muusika

6.

Klassijuh.t. Matemaatika Lastekoor/ ÕA eesti k.

Inglise keel

 Matemaatika

7.

Tehnol./Keh.kasv. Vene keel Lastek./Keh.kasv. Geograafia  

8.

Tehnol./Keh.kasv. Ühiskonnaõp. -/Keh.kasv. Ajalugu  

 

 1.klass LÕK

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

           
           
           
           
         

 

2.klass LÕK

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Muusika

2.

Eesti keel Eesti keel Eesti keel Keh. kasv.  Matemaatika

3.

Kunst ja käsitöö Loodusõpetus Muusika Matemaatika  Eesti keel

4.

Matemaatika Eesti keel PP õp. Kaja
Eesti keel Kunst ja käsitöö

5.

Matemaatika Keh.kasv. Ujumine Matemaatika  Kunst ja käditöö
6. Klassijuh.t. PP õp. Pille PP õp. Heili PP õp. Kaja PP õp. Ülle

 

 3. klassi LÕK

 

  Esmaspäev

  Teisipäev

  Kolmapäev

  Neljapäev

  Reede

  1.

 Eesti keel  Eesti keel  Muusika Muusika Eesti keel

  2.

Eesti keel  Eesti keel  Informaatika Loodusõpetus Matemaatika

  3.

Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel   Matemaatika Eesti keel

  4.

Matemaatika  Eesti keel  Matemaatika    Loodusõpetus

  5.

Kehaline kasv.  Kunst ja käditöö  Matemaatika Tants  Kunst ja käditöö

  6.

Klassijuh. t. PP õp. Ülle Keh. kasv. Kunst ja käsitöö PP õp. Ülle

  7.

         

 

5.klass LÕK

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Käsitöö  Käsitöö  Loodusõpetus

 Eesti k.

Eesti keel

2.

Käsitöö  Käsitöö  Matemaatika Inglise keel Muusika

3.

 Keh.kasv. Inimeseõpetus Eesti keel  Matemaatika Eesti keel

4.

Matemaatika Matemaatika Keh. kasv. Eesti k. Loodusõpetus
5. Loodusõpetus Inglisse keel Keh.kasv. Matemaatika Kunst
6.          

7.

     Muusika  

 

6.klass LÕK Dein

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

 Eesti keel Keh. kasv.   Eesti keel

2.

Eesti keel  Keh. kasv. Inglise keel Matemaatika

3.

Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel  Matemaatika  Kunst

4.

Matemaatika Eesti keel Ühiskonnaõp. Eesti keel Loodusõpetus
5. Loodusõpetus Inglise keel Matemaatika Muusika Loodusõpetus

6.

Klassijuhataja t.      Ajalugu  

 

6.klass LÕK Kadi

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Keh.kasv. Eesti keel Käsitöö
Eesti keel Eesti keel
2. Keh.kasv.
  Käsitöö
 Inglise keel
Matemaatika
3. Matemaatika Loodusõpetus  Eesti keel  Matemaatika Kunst
4. Eesti keel   Ühiskonnaõpetus Loodusõpetus Eesti keel
5.  Loodusõpetus Inglise keel Matemaatika Muusika
Loodusõpetus 
6. Klassijuhataja t. Matemaatika  Ajalugu  
7.   Lastekoor Matemaatia  
8. Loodusõpetus        

 

 

7.klass LÕK

    Esmaspäev   Teisipäev   Kolmapäev   Neljapäev   Reede
  1.  Eesti keel    Eesti keel Keh.kasv.  
Eesti keel
  2.  Loodusõpetus   Keh.kasv.   Eesti keel
 Matemaatika
  3.  Matemaatika   Loodusõpetus
  Eesti keel   Eesti keel
  4.  Tööõpetus     Loodusõpetus   Kodundus
  Muusika
  5.

  Tööõpetus

 Matemaatika   Matemaatika   Kodundus  Loodusõpetus
  6.   Klassijuhataja t.
  Ajalugu      Ajalugu   Inimeseõpetus
  7.     Tööõpetus  Matemaatika  
  8.       Tööõpeetus   Informaatika  

 

8.klass LÕK

    Esmaspäev   Teisipäev   Kolmapäev   Neljapäev   Reede
  1.

Käsitöö 

  Matemaatika  Loodusõpetus   Eesti keel
 
  2.

 Käsitöö

  Eesti keel Matemaatika    Matemaatika   Matemaatika
  3.   Inimeseõpetus
Inglise keel
  
    Loodusõpetus
  4. Inglise keel   Matemaatika   Eesti keel
  Kodundus Kunst
  5.  Eesti keel
 Loodusõpetus   Muusika   kodundus Eesti keel
  6.   Klassijuh. t.
   Ajalugu   Loodusõpetus   Ajalugu
  7.   Keh.kasv.

Eesti keel

     
  8.   Keh.kasv.

 

 
 

 

9.klass LÕK

    Esmaspäev   Teisipäev   Kolmapäev   Neljapäev   Reede
  1.

 Loodusõpetus

 
 Tööõpetus   Eesti keel
 Käsitöö T
  2.

  Ühiskonnaõp.

  Eesti keel Tööõpetus Eesti keel   Käsitöö T
  3.   Matemaatika
Inglise keel
 Kunst  Loodusõpetus
    Loodusõpetus
  4. Inglise keel   Matemaatika   Eesti keel
  Kodundus Matemaatika
  5.   eesti keel
  Matemaatika     kodundus Muusika
  6.   Klassijuh. t.
   Loodusõpetus
    Matemaatika   Ajalugu
  7.   Keh.k.T/ Tööõp. P

Eesti keel

 Keh. kasv.P    
  8.   Keh.k.T/ Tööõp. P  Ühisk.õpetus   Keh. kasv.P
 

Laupa Põhikool
Test