1. klass    
2. klass    
3. klass    
4. klass    
5. klass    
6. klass    
7. klass    
8. klass    
9. klass    
Autahvel    
Õpitulemused 15kevad    

Laupa Põhikool