Laupa põhikool on karjääriõpetuse pilootkool (projekti Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis  Euroopa  Sotsiaalfondi (ESF) meetme 1.1 raames  SA Innove  Karjäärinõustamise Teabekeskuse koordineerimisel).

Karjääriõppe eesmärgiks arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Karjääriõpetuse tundides 8. ja 9. klassis (kokku 35 tundi)

õpime tundma isiksuseomadusi

arendame suhtlemis- ja koostööoskusi

kujundame adekvaatsemat enesehinnangut

saame teadmisi haridusvõimaluste ja oma võimete seostest

saame teadmisi töömaailmast, mis aitavad teha teadlikke valikuid

arendame karjääriplaneerimise oskusi

õpime kasutama erinevaid karjääriinfoallikaid

 VAJALIKKU INFOT SAAB KOOLIS

 Klassijuhatajalt või  karjäärikoordinaatorilt Anne Martiselt

INTERNETIST:

·        http://www.rajaleidja.ee/  koduleht kooli ja elukutset valiva või karjääri planeeriva inimese ja tema juhendaja jaoks

·        http://www.tulevikuredel.ee/  karjäärikeskuse koduleht

·        http://www.innove.ee/  Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse koduleht

·        http://www.tta.ee/  tööturuameti koduleht

·        http://www.taskuraha.info/  noorte tööportaal

KIRJANDUST:

·        P. Jamnes, K. Savisaar. Karjäär - redel või tee? (Koolibri, 1998)

·        L. Janda. Karjääritestid (Elmatar, 2000)

·        M. Farr. Vali endale õige elukutse. (Avita, 2000)

·        K. Karu. Kuidas valida õige tee tulevikku karjääri planeerimisest ja õppimisvõimalustest kooli lõpetajatele. 2001

·        T. Saar. Kuidas võita maailma parim töökoht. (EE Kirjastus 2005)

·        T. Saar. Karjääri keerdtrepp kuidas kujundada meelepärast tööelu. (Äripäeva Kirjastus 2006)

·        Tulevik algab täna. (Tööturuamet, 2001)

·        Tööotsimistreener. (Tööturuamet, 2001)

 


 

 

 

 


Laupa Põhikool