Laupa Põhikooli hoolekogu 2017/2018

1) Veiko Viigipuu – vanemate esindaja, hoolekogu esimees

2) Lauri Tohver- vanemate esindaja

3) Kristiina Kooser – vanemate esindaja

4) Eda Koskor- vanemate esindaja

5) Marek Põllu- vanemate esindaja, protokollija

6) Mari Annilo– vilistlaste esindaja

7) Anne Martis – õpetajate esindaja

8) Heidi Krik– õpilasesinduse esindaja

9) Teet Hanschmidt – Türi valla esindaja.


Laupa Põhikool