1. Õigekeelsuskonkursi tulemused
  2. 5.klass Heidi Krik 2. koht
  3. 7.klass Joosep Laagemann 6. koht
  4. 8.klass Karmen Nugiseks 8.-9. kohtt
  5. 9.klass Mathias-Rasmus Murumaa 3.-4. koht

Laupa Põhikool