Olümpiaadidest osavõtt sel õppeaastal

Loodusteaduste olümpiaadil saavutas Joosep Laagemann 2.koha

Eesti keele olümpiaadil osalesid Mathias- Rasmus Murumaa ja Joosep Laagemann

Bioloogia olümpiaadil saavutas Joosep Laagemann 2.koha

Matemaatika olümpiaadil osalesid Karmen Nugiseks, Ron- Andri Bachmann, Hugo Viigipuu, Andreas Kaase, Marianne Riško, Sandra Tänna, Heidi Krik sai 4.-5.koha, Joosep Laagemann sai 5.koha, Mathias- Rasmus Murumaa 5.koha

Vene keele olümpiadil osalesid Regina Saadov ja Letisia Burujan, kes saavustas 2.-3.koha.

Informaatika olümpiaadil saavutas Mathias- Rasmus Murumaa 3.koha, osales ka Joosep Laagemann

 

 


Laupa Põhikool