Koolimajas esitleti raamatut

Järvamaa Mõisakoolide Ühing asutati 1998. aastal, tegevuse lõpetas ühing 2016. aastal. Siinne algatus hakkas kiiresti levima: kaasa tulid vabariigi valitsus ja Riigikogu. Kultuuriministeeriumi haldusalas võeti vastu mõisakoolide riiklik programm, mille abil leidsid paljud mõisakoolide probleemid lahendusi. Liikumine levis kogu vabariigis, asutati ka vabariiklik organisatsioon - Eesti Mõisakoolide Ühendus.

Järvamaa Mõisakoolide Ühingu tegutsemisaeg oli huvitav, need olid tegusad aastad. Et need ei ununeks, otsustasid ühingu liikmed olulisemad sündmused, mis mõjutavad tänapäevaseidki tegemisi, kirja panna.

Nii sündiski raamat «Järvamaa Mõisakoolide Ühingu lugu. Üks suur algus». Koostajad Piret Rammo ja Tiit Kalda. Autorid: Riin Alatalu, Kaarel Aluoja, Tiit Kalda, Arvo Kangas, Silva Kärner, Anton Pärn, Daina Pärt, Maie Rambi, Piret Rammo, Aili Roosa, Janne Vink.

Trükise formaat A4, 142 lk.

6. veebruaril toimus koolimajas trükise esitlus, külalisi oli üle Eesti kokku tulnud pea poolsada.

 


Laupa Põhikool