Midrimaa

Neljapäeval, 16. novembril toimus Paide Gümnaasiumis etluskonkurss Ellen Niiduga Midrimaale. Laupa kooli esindasid Liis Laagemann 1. klassist, Laura Feldmann 3. klassist ja Martin Leppik 4. klassist. Osalejaid oli kokku 36 ja esinejaid hinnati kahes vanuseastmes: 1.-3. klass ja 4.-6. klass. Laupa kooli õpilased auhinnalistele kohtadele ei jõudnud, kuigi esinesid väga ilmekalt ja julgelt! Kõik osalejad said vapra osalemise eest tänukirja ja raamatu. Eriline kiitus Liisile, kes oli kõige noorem etleja! Aitäh ja kniks osalejatele ja juhendajatele: õp Pille, õp, Kaja ja õp Ülle.

 


Laupa Põhikool